–  Eg har ikkje lyst å bruka energi på å testa alle som skal over i skulen.