Spaningsfilm spelt inn i Sogn har premiere 1.juledag