Namnet på personen som omkom i Lærdalstunnelen frigitt