Styreendring på Byrknes Landhandleri og oppløysing på Kyrkjebø