Har planane klare for symjebasseng og fleirbrukshall i Sløvåg: – Viss kommunane vil, får vi dette til