Tilrår å oppretthalde klassar i Høyanger og Årdal trass for få søkjarar