Sogn Aqua håpar å produsere kveite i Brekke innan eit par år