– Samvirket mellom etatane fungerte bra under brannen i Fjærlandstunnelen