Difor kjem kyrkjeklokkene til å ringe i tide og utide i dag