Store isblokker sperra vegen mellom Sogndal og Hafslo