Stengd tunnel førte til kø mellom Øvre Årdal og Årdalstangen