Sparebanken Sogn og Fjordane kjøper bustadlånportefølje frå Eiendomskreditt