Sogn Grønt og Lærdal Golfbane blant nytilskota i veka som gjekk