Vil leggje til rette for å ha fleire bustader på éin gard