Alle festivalar med over 500 deltakarar blir avlyst fram til september