Har fått løyve til å nytte vatn til settefiskanlegg, men endra vilkår gjer realisering usikkert