Nærkontakt smitta: – Viser kor viktig det er at ein går i karantene