Kommunen drar i bremsen: – Prøv å følg bergensmodellen best mogleg