Redusert kapasitet på ferjestrekninga Vangsnes-Hella