Semje om nedprioritering av Esefjordbrua då hovudutvalet i fylket møttest: – Ikkje lett