Både brua og elva gir kommunen hovudbry – veit ikkje når dei får gjennomført utbetring