Jonny si turbok vart godt motteke – no går 1000 til i trykken