At det dukkar opp ein ny spelar i fremste rekkje, er vel så godt som sikkert