Sognekraft frikjenner seg sjølv i Veitastrond-saken. NVE meiner siste ord ikkje er sagt