Tunnelbrannen: Helse Førde har oppretta pårørandesenter