Barnevernsleiaren orienterte om det høge sjukefråværet