Vedtok å plassera idrett under hovudutval for kultur