– Me er heilt avhengig av eit samarbeid med politiet