Her må politikarane halde hovudet kaldt: Oppmodar til generell skepsis