Etterspurte fleire aktørar: – Korleis veit me at me har fått det beste tilbodet?