Til no hemmelege Fjord1-dokument er offentleggjorde