– Ungdommar har ikkje peiling på kva rettar dei har i arbeidslivet