Gravemaskina vert nok ståande ut dagen: – Me skal ingen plass