Held stø kurs mot hotell på Harastølen, trass herverk og turbulente tider