Tjuveri på Sogningen, skadeverk på Tørvis hotell, og trampoline midt i vegen