Desse strekningane vil Høgre ha inn i Nasjonal transportplan