Familien blir nekta å legga solcellepanel på den verna låven