Asylborna budde der i tre veker, kommunen kan bli sittande att med rekning på 10 millionar