Skiløpar vart alvorleg skada ved Tindevegen: Måtte hentast med luftambulanse