Bygger eit av Europas første «Tiny-House» i Lærdal