Vedtok sal av Solhov: – Det er mange kjensler knytt til dette bygget