I Seimsdalen vert det rydda, og gamle beiteområde kan takast i bruk igjen