Fekk full støtte frå Sogn regionråd om å halde fylkesveg 53 vinteropen