Over natta var det åtti år gamle haldeplasshuset vekke: – Ekstra sårt