Trafikkulukke i Hyllestad - bil har køyrd utanfor skråning