Konsernsjefen fortviler: – Ei heilstenging av Lærdalstunnelen er ikkje til å leve med