Lokallaget har vore nede lenge. Til hausten vil dei stille liste til kommunevalet