Går ein på denne butikken‚ vil ein merke at ting er annleis no: – Alle har stått på og hjelpt til