Kommunen satsar 18 millionar på å gje desse nevenyttige karane eit betre tilbod