Får 10 millionar til nasjonalt senter for klimatilpassing – skal hjelpa samfunnet å tåla endringene